สระว่ายน้ำ

เวลาเปิด

07.00 น. - 20.00 น

ขนาด: 60 ตารางเมตร (5×12 เมตร)
ความลึก 1: 1.30 เมตร
ความลึก : 0.90 เมตรสำหรับเด็ก
จำนวน: 20 เตียงอาบแดด

ขนาด: 84 ตารางเมตร (7×12 เมตร)
ความลึก 1: 0.9 เมตร
ความลึก: 0.5 เมตรสำหรับเด็ก
จำนวน: 15 เตียงอาบแดด